بررسی محیط کار پرستاران بخش دیالیز از نظر طب کار(2)

تگ: طب کار،بهداشت حرفه ای،معاینات بدو استخدام،سم پاشی،آزمایشگاه معتمد،محیط زیست،آزمایش آب،تائیدیه ارت،تائیدیه دیگ،تائیدیه جرثقیل،سنجش گازهای خروجی دودکش،مشاوره و ایزو

 27 اسفند 1398

بررسی محیط کار پرستاران بخش دیالیز از نظر طب کار(2)

طبق مقالات قبل، کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای در حال بررسی و مطالعاتی هستند که به کمک آن بتوان وضعیت شغلی پرستاران بخش دیالیز را تا حدودی بهبود ببخشند.

بیشتر مطالعات و بررسی هایی که طب کار و بهداشت حرفه ای برروی وضعیت شغلی پرستارن بخش دیالیز داشته اند برای کمک به سلامت روان آن ها می باشد. چرا که این پرستاران در حین کار استرس های زیادی را تجربه می کنند  به همین دلیل ممکن است آن ها دچار بیماری هایی شوند که به سلامت روان آن ها آسیب وارد کند.

برنامه های کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای برای رفاه حال پرستاران بخش دیالیز می باشد. در این مطالعات و بررسی ها،  کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای اثرات جنبه های مثبت و منفی بر سلامت روان پرستاران بخش دیالیز را ارزیابی کرده اند.

هدف از مطالعه کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای، تأثیرات منابع مختلف اجتماعی مانند حمایت اجتماعی و منابع فردی مانند آگاهی های بهداشتی  و شاخص های مثبت و منفی بر پرستاران بخش دیالیز می باشد.

 کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای، برنامه های زیادی را برای ارتقا سلامت و رفاه پرستاران بخش دیالیز از طریق بیمه های درمانی و بیمه حوادث در نظر گرفته اند که با انجام این برنامه ها می توان از بسیاری از آسیب هایی که پرستاران این بخش را ممکن است درگیر کند پیش گیری کنند. این برنامه که کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای طراحی کرده اند بیشتر به منظور حفظ رفاه بیشتر پرستاران طراحی شده است.

 با توجه به بررسی ها و مطالعات کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای، یکی از ویژگی های مهم این بررسی ها این است که یک رویکرد سیستماتیک برای مقابله پرستاران بخش دیالیز با استرس و عوامل نگران کننده دیگری که حین انجام وظیفه ممکن است با آن مواجهه شوند، را در نظر گرفته اند.

کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای یک مطالعه نیمه تجربی را در بین 20 تا50 پرستار بخش دیالیز از سال 2016تا 2017 را مورد بررسی قرار دادند. چهار روش ازروش های مختلف دیالیز را در مناطق مختلف آلمان که، دو روش را در بخش های شمال آلمان و دو روش دیگر را در جنوب آلمان مورد آزمایش قرار دادند.

در مرحله اول کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای، از پرستارانی که در بخش دیالیز مشغول به کاربودند، خواسته شد که در این آزمایش شرکت کنند. پرستاران دیالیزدر گروه مداخله، در سه نقطه با استفاده از مقیاس های معتبر مورد بررسی قرار گرفتند.

اولین نقطه اندازه گیری به طور مستقیم قبل از برنامه آموزشی بود، دوم به طور مستقیم، و سوم شش هفته بعد از پایان برنامه آموزشی بود. این آزمایشات شامل برنامه ها آموزشی برای پرستاران بخش دیالیز و آموزش برای ناطران بود.

گروه هدف کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای، پرستاران بخش دیالیز بودند که از  بیماران در مراکز دیالیز  مراقبت می کردند.

هدف از آموزش پرستاران بخش دیالیز این بود که آن ها آمادگی های بیشتری در مواجهه با بیماران دیالیزی داشته باشند اما هدف از آموزش گروه های ناظر، آگاه ساختن آن ها نسبت به مسائل مربوط به سلامت پرستاران بخش دیالیز و سایر بخش های دیگر بود.

در این دو مقاله برای شما عزیزان در مورد بررسی هایی که کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای در بین پرستاران بخش دیالیز انجام دادند و نتایج و آزمایشات این کارشناسان برایتان صحبت کردیم . . به این نتیجه رسیدیم که هدف از این آموزش ها آمادگی بیشتر پرستاران در مواجه با بیماران بخش دیالیز بود.

در مقالات بعد مطالب جدیدی از تلاش های کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای در بین شغل های دیگر برای شما عزیزان گردآوردی خواهیم کرد.

 

 

مطالب مرتبط

بیشتر از وبلاگ زیصا بخوانید