بررسی محیط کار کارکنان بازیافت زباله های الکتریکی(4)

تگ: طب کار،بهداشت حرفه ای،معاینات بدو استخدام،سم پاشی،آزمایشگاه معتمد،محیط زیست،آزمایش آب،تائیدیه ارت،تائیدیه دیگ،تائیدیه جرثقیل،سنجش گازهای خروجی دودکش،مشاوره و ایزو

 11 فروردین 1398

بررسی محیط کار کارکنان بازیافت زباله های الکتریکی(4)

همانطور که در مطلب قبل گفته شد، کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای چند نفر از کارکنان بازیافت زباله ای را استخدام کردند و یک مصاحبه انجام دادند.

بعد از مصاحبه از کارکنان که شامل سوالاتی در مورد سن، مذهب، وضعیت شغلی مانند قرار گرفتن در معرض نویز و... بود، پرسیده شد.  کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای بعد از انجام مصاحبه با کارکنان به این نتیجه رسیدند که قرار گرفتن در معرض نویز برای کارکنان جمع آوری زباله ها خطر استرس شغلی زیادی را برای آن ها به همراه خواهد داشت.

کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای، عینیت انسداد نویز هر شخص از کارکنان جمع آوری زباله را با استفاده از دوزیمتر(واحد اندازه گیری نویز) اندازه گرفتند.

با استفاده از دوزیمتر، اندازه نویز هر فرد با داده هایی که دوزیمتربه منظور تعریف داده های ذهنی با ارایه برآوردهای تخمینی از سطوحی که در معرض نویز هستند در اختیار کارشناسان طب کار وبهداشت حرفه ای قرار می دهد، از این رو به طور کلی و نیز در فعالیت های خاص توجه کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای را به منظور کمک رسانی به کارکنان بخش جمع آوری زباله را به خود جلب کرده است. این داده ها به منظور ارزیابی رابطه بالقوه بین سطح سروصدا وخطر آسیب به کارکنان گردآوری شده است.

براساس آماری که کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای داشته اند، نشان داده شده که اکثریت قریب به اتفاق کارکنان جمع آوری زباله چیزی در حدود 87 درصد از آنان گزارش مکرر در مورد در معرض قرار گرفتن سر و صدای زیاد در محل کار خود  را دادند که این سر و صدا باعث اذیت و آزار آن ها حین انجام کار می شود.

طبق یک آمار و گزارش شش ماهه به دست آمده از کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای، نشان داد که از بین 446 کارگر جمع آوری زباله 426 نفر از آن ها حین انجام کار آسیب دیده بودند. میانگین آسیب ها با وجود این که دامنه آسیب ها بسیار زیاد بود 9.9 درصد در هر شرکت کننده بود. بیشترین تعداد آسیب های گزارش شده از کارکنان شکنندگی بود و شایع ترین قسمت آسیب در ناحیه دست بود.

این مطالعات و بررسی های کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای یکی از نخستین عوامل شناسایی خطر آسیب در بین کارکنان بازیافت زباله الکترونیکی می باشد. شرکت کنندگان در مصاحبه از 6 ماه قبل از مشارکت در این مصاحبه بسیاری از خطرها و آسیب ها را تجربه کردند، بسیاری از این آسیب ها شامل زخم های دست، مواجهه بیشتر با نویز درمحل کار، مشارکت در فعالیت های انهدام الکترونیکی، استفاده نکردن از دستشکش و در نتیجه شکستگی دست ها و... می باشد.

این یافته ها نشان می دهد که نیاز به افزایش توجه به خطرات آسیب دیدگی کارکنان بازیافت زباله های الکترونیکی و همچنین ارایه فرصت های ممکن برای مداخله مانند افزایش آگاهی عمومی، ایجاد برنامه آموزشی برای کارکنان و در نهایت مداخله دولت برای رسیدگی به مسائل مربوط به بهداشت و ایمنی، ارتقاء مقررات و تأمین مالی دو لت برای اجرای اقدامات ایمنی بالاتر برای کارکنان مهیا شود و بتوان خطر آسیب دیدگی آن ها را تا حدی کاهش داد.

در ادامه مطلب برای شما عزیزان مطالب جدیدی را ارائه خواهیم داد.

مطالب مرتبط

بیشتر از وبلاگ زیصا بخوانید