تأثیر امکانات رفاهی بر آسایش خدمه کشتی ازدیدگاه طب کار(2)

تگ: طب کار،بهداشت حرفه ای،معاینات بدو استخدام،سم پاشی،آزمایشگاه معتمد،محیط زیست،آزمایش آب،تائیدیه ارت،تائیدیه دیگ،تائیدیه جرثقیل،سنجش گازهای خروجی دودکش،مشاوره و ایزو

 26 فروردین 1398

تأثیر امکانات رفاهی بر آسایش خدمه کشتی ازدیدگاه  طب کار(2)

پیرو مقاله قبل که راجع به امکانات رفاهی دریانوردان و بررسی هایی که طب کار و بهداشت حرفه ای بر روی این موضوع داشتند مطالبی را برای شما شرح دادیم که در ادامه می خواهیم مطلب قبل را کامل کرده و بیشتر با شغل و سختی های دریانوردان از دید کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای اشنا گردیم.

بر طبق گفته های کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای، امکان تغییر از یک نقش کاری به یک نقش اوقات فراغت، توانایی دریانوردان را در برخورد با استرس ناشی از شغل آن ها افزایش می دهد. ازدیدگاه کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای هم چنین این امکان برای ساکنان دریایی که درهنگام بازدید دریانوردان از خدمات رفاهی، مشغول به فعالیت و خدمات رسانی هستند نیز مفید است. این موضوع به آن ها کمک می کند تا چندین ساعت از نقش سلسه مراتبی دریانوردی و فعالیت های کاری فاصله گرفته و به آن ها کمک می کند تا ازطریق ارتباطات و مراقبت های خدماتی ازآسایش  و آرامش لذت لازم را ببرند.

طبق تحقیقات کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای، مؤسسات خدماتی رفاهی که شامل بخش هایی مانند مأموریت های دریایی، امکانات مذهبی، باشگاه های ورزشی یا بارها هستند اغلب در نزدیکی بنادر قرار دارند. کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای به این نتیجه رسیدند که خدمات و مراقبت های معنوی به ویژه در امکانات رفاهی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با این حال کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای به این موضوع پی بردند که برای بهبود اهمیت امکانات رفاهی دریایی، نیاز به درک نیازهای خدمه کشتی و انتظارات آن ها نسبت به این سازمان ها ضروری است.

طبق تحقیقات کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای، از آن جا که خدمه های کشتی برای مدت طولانی گاه چندین ماه به سفرهای کاری می روند و در بندرهای مختلف می مانند، بنابراین از مؤسسات خدماتی رفاهی این انتظار می رود که بهترین خدمات رفاهی را برای آسایش و آرامش کارکنان کشتی ها فراهم سازند تا از این طریق بتوان از استرس شغلی دریانوردان تا حدی کاسته شود.

تا کنون کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای مطالعاتی را در مورد مدت زمان طول عمر بندرهای دریایی در دریای شمال و دریای بالتیک و هم چنین در مورد گزینه هایی برای دریانورد به منظور بازدید از امکانات رفاهی در بنادر انجام داده اند.

این مطالعه کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای به منظور نشان دادن این که، این امکانات و هم چنین امکانات رفاهی دریای خزر تا چه اندازه توانسته اند نیاز های دریانوردان را برآورده کنند فراهم شده است. و هم چنین این که هدف دیگر این مطالعه و تحقیقات کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای شناسایی عواملی است که مانع از فراهم شدن تسهیلات رفاهی برای دریانوردان است. بنابر بررسی های کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای، اختلافات قومی در اهمیت و استفاده از امکانات و تسهیلات رفاهی نیز مورد توجه قرار گرفت.

کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای برای اولین بار از لحاظ زمان طول سفر کشتی های فیدر را که کشتی هایی بزرگ برای حمل بار هستند را اندازه گرفتند. طبق این زمان اندازه گیری شده که توسط کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای انجام شده، نشان داد که دریانوردان برای ترک کشتی در بندر و به منظور استفاده از امکانات رفاهی به ویژه دریانوردان کشتی های فیدر زمان بیشتری دارند تا از امکانات رفاهی بازدید کرده و در آن محل ها به اقامت و استراحت بپردازند.

در ادامه با مطالب جدید در اخیتار شما خواهیم بود.

مطالب مرتبط

بیشتر از وبلاگ زیصا بخوانید