تأثیر امکانات رفاهی بر آسایش خدمه کشتی ازدیدگاه طب کار(3)

تگ: طب کار،بهداشت حرفه ای،معاینات بدو استخدام،سم پاشی،آزمایشگاه معتمد،محیط زیست،آزمایش آب،تائیدیه ارت،تائیدیه دیگ،تائیدیه جرثقیل،سنجش گازهای خروجی دودکش،مشاوره و ایزو

 29 فروردین 1398

تأثیر امکانات رفاهی بر آسایش خدمه کشتی ازدیدگاه  طب کار(3)

در این مقاله همانند دو مقاله قبل می خواهیم به بررسی امکانات خدماتی رفاهی بین دریانوردان و بررسی های کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای در این زمینه بپردازیم.

همانطور که گفته شد کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای برای اولین بار طول سفرهای چندین فروند کشتی لیدر را از لحاظ زمان اندازه گیری کردند و به این موضوع پی بردند که دریانوردان برای ترک کشتی ها و استفاده از امکانات رفاهی زمان کافی را ندارند. به همین دلیل کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای به این نتیجه رسیدند که به دلیل گذرگاه دریا در سرتاسر اقیانوس ها باید زمان های طولانی تری برای دریانوردان و استفاده از خدمات رفاهی در نظر گرفته شود. بنابراین دریا نوردان در این کشتی ها به طور قابل توجهی کمتر فرصت بازدید از سازمان های رفاهی دریایی را دارند.

براساس یافته های کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای، دلایل عمده برای ترک ساحل و استفاده نکردن از خدمات رفاهی  تماس با خانواده و دوستان خرید و ارتباطات اجتماعی با دیگر دریانوردان است.  دریا نوردان در طول اقامت کاری خود در سیستم اجتماعی تقریبا بسته با سلسه مراتبی نقش دارند. کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای به این نتیجه رسیدند که ارتباط چهره به چهره به مدت طولانی اعضای خدمه با هم طولانی می شود. که این موضوع به خودی خود به معنای ارتباط یک طرفه و کاهش ارتباط خدمه ها با یکدیگر است.جالب توجه است که کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای به این موضوع پی بردند که مدت زمان اقامت قبلی در بین هیئت مدیره قبلی در زمان مصاحبه ما، برتعداد دفعات بازدید به امکانات رفاهی تأثیر نمی گذارد.  بنابراین بررسی رفتار دریانوردان برای بازدید از امکانات رفاهی مستقل از مدت اقامت آن ها بود.

کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای در بررسی های خود شاهد این ماجرا شدند که دریا نوردان با وجود کارهای سخت و استرس شغلی ناشی از کار از هیئت مدیره کشتی و مؤسسات خدمات رفاهی به دلیل ایجاد مکانی برای آسایش و استراحت آن ها قدردانی کردند. بررسی های کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای نشان داد که دریانوردان بعد از یک تنش کاری شدید، درمان ناعادلانه و یا در یک بحران شخصی، امکانات رفاهی/امکانات مهاجرین، مکان های مهمی هستند که مهاجران آسیب دیده می توانند درک، حمایت و در موارد بسیاری مورد کمک واقع شوند.

بررسی های کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای که روی نیاز های دریانوردان داشتند نشان داد که امکانات ورزشی که در خدمات رفاهی برای اعضای خدمه کشتی هایی که در سراسر جهان فعالیت می کنند از اهمیت کمی برخوردار است. که این موضوع احتمالا به این دلیل است که امروزه بیشتر کشتی ها با امکانات ورزشی مجهز شده اند. طبق آمارهای کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای، 50% از دریانوردان جنوب شرقی و 12% از اروپایی ها امکانات مذهبی رامهم تر از بقیه امکانات دانسته اند. این تفاوت فرهنگی خاص به طور معمول نشان دهنده عمق معنویت در میان اعضای خدمه آسیایی است.

کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای موانع اصلی برای ترک ساحل در بین دریانوردان را دلایلی چون کوتاه بودن ساعات بندرها، امکانات کافی برای رسیدن به مرکز شهر و اطالاعات ضعیف در مورد امکانات رفاهی دانستند.

در ادامه در ارتباط با این موضوع با مطالب بیشتر در اختیار شما عزیزان خواهیم بود.

 

مطالب مرتبط

بیشتر از وبلاگ زیصا بخوانید