بررسی بیماری های اسکلتی_ عضلانی از نظر طب کار(3)

تگ: طب کار،بهداشت حرفه ای،معاینات بدو استخدام،سم پاشی،آزمایشگاه معتمد،محیط زیست،آزمایش آب،تائیدیه ارت،تائیدیه دیگ،تائیدیه جرثقیل،سنجش گازهای خروجی دودکش،مشاوره و ایزو

 25 اردیبهشت 1398

بررسی بیماری های اسکلتی_ عضلانی از نظر طب کار(3)

پیرو مقالات قبل که راجع به بررسی ها و تحقیقات کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای برروی بیماری های اسکلتی_عضلانی در محیط های ادارای برای شما عزیزان صحبت کردیم در ادامه در خصوص این موضوع با شما عزیزان خواهیم بود.

براساس آماری از کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای، کلیه امور اداری و دفتری چه در ساختار سازمان های دولتی و چه غیر دولتی اعم از امور تخصصی و یا عمومی مرتبط در دسته کار های اداری رده بندی می شوند. این دسته از فعالیت ها طبق آمار کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای می توانند شامل امور مطالعاتی، تایپ و تحریر، رایانه ای، اتخاذ تصمیم و امور مدیریتی در فضاهای شخصی و یا جمعی باشند که به هر دو شکل نشسته و ایستاده انجام می گردد.

براساس مطالعات انجام شده توسط کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای، از آن جایی که مهم ترین ریسک فاکتور های بروز این دسته از صدمات را می توان در دسته های زیر قرار داد از این رو برای پیش گیری و کاهش بروز و شیوع آن ها می بایست به حذف و یا تخفیف این ریسک فاکتور ها اهتمام ورزید. دسته های نام برده شده از نظر طب کار عبارتند از:

_ تکرار فعالیت

_ مدت مواجه زیاد و قابل توجه

_ وضعیت های بدنی نامناسب و خارج از حدود فیزیولوژیک

_ اعمال نیرو و فشار

ازنظر کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای یک سری مشاغل یا شرایط کاری خاص باعث شکایات کارمندان از استرین های بی مورد، خستگی های موضعی،       ناراحتی و دردهایی می شوند که با استراحت شبانه هم برطرف نخواهند شد. بی تردید استناد به گزارشات و شکایات ثبت شده ازسوی کارمندان و کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای کافی نبوده، از این روی تکمیل کردن برنامه در راستای توانایی تشخیص سریع مشکلات آرگونومی ارزشمندتر می باشد. بدیهی است به تبع این دسته از تشخیص ها که توسط کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای صورت گرفته است، به تبع این دسته از تشخیص ها، پیشگیری های مقتضی نیز میسر خواهد شد. هم چنین این که برنامه های آرگونومی کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای، می توانند طراحی تغییرات آینده را در پروسه های کاری به منظور کاهش احتمال MSDsها را تحت تأثیر قرار بدهند. برنامه های آرگونومی و ایجاد تغییراتی در شرایط ایستگاه های کار و فعالیت های حرفه ای در ساختار کارهای اداری_دفتری را می توان در زمره راه کار های مؤثر مدیریتی کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای دانست  و از این روی اصول و الزامات تخصصی مندرج در این سند راهنما می تواند ترسیم برنامه های شایسته و بایسته مؤثر آرگونومی اداری را ممکن سازد.

در این جا چند نمونه از برنامه ریزی های کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای را در این زمینه برای شم عزیزان بازگو خواهیم کرد:

  1. مشارکت جمعی عمه عوامل و نیروهای سازمان بهداشت حرفه ای و طب کار از مدیریت ارشد گرفته تا سطوح پایین تر اداری و هم چنین متعهد بودن مدیران سطوح مختلف در اجرای برنامه های آرگونومی بسیار مهم است.
  2. آرگونومی باید به عنوان بخشی از برنامه های سازمان بهداشت حرفه ای و طب کار به ویژه درزمنیه شناسایی و کنترل MSDs تعریف شود.
  3. بیانات تعهدات مدیریت در زمینه آرگونومی اداری باید در قالب بیان خط مشی ارائه گردد. در ادامه با مطالب جدید در اختیار شما خواهیم بود.

مطالب مرتبط

بیشتر از وبلاگ زیصا بخوانید