بررسی بیماری های اسکلتی-عضلانی از نظر طب کار(5)

تگ: طب کار،بهداشت حرفه ای،معاینات بدو استخدام،سم پاشی،آزمایشگاه معتمد،محیط زیست،آزمایش آب،تائیدیه ارت،تائیدیه دیگ،تائیدیه جرثقیل،سنجش گازهای خروجی دودکش،مشاوره و ایزو

 01 خرداد 1398

بررسی بیماری های اسکلتی-عضلانی از نظر طب کار(5)

همان طور که در چندین مقاله قبل به بررسی و تحقیق راجع به بیماری های اسکلتی-عضلانی در میان کارکنان اداره های مختلف توسط کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای پرداختیم، در این مقاله به ادامه بحث خواهیم پرداخت.

چنانچه که کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای ببیند که مدیریت ازبرنامه آرگونومی به منظور رسیدن به اهدافش و صرفا برای کاستن هزینه ها بدون توجه همزمان و همسان به مزایای کارکنان استفاده می کند، برنامه آن ها توسط شاغلین مورد حمایت قرار نخواهد گرفت. برای مثال مدیریت باید به تاثیرات احتمالی برنامه روی امنیت شغلی و تغییرات شغلی توجه داشته بااشد.  طبق بررسی های سازمان طب کار و بهداشت حرفه ای تمام آمار حوادث، اطلاعات تولید و ملاحظات هزینه ها نیازمند این است که در دسترس کسانی باشند که توقع می رود توصیه های ممکن و اجرا شدنی برای حل مشکلات و مسائل ارائه دهند. از نظر کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای، جلب اعتماد پرسنل و ترغیب مداخله کارمندان در تلاش هایی که به منظور بهبود شرایط محیط کار صورت می گیرد دارای مزیت هایی از جمله:

  • افزایش انگیزه و رضایت شغلی کارکنان
  • افزایش قابلیت حل مشکلات و تشریک مساعی
  • پذیرش بهتر و بیشتر تغییرات
  • آگاهی بیشتر از کار و سازمان

براساس تحقیقات مربوطه  کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای، مداخله کارکنان در تلاش های سازمانی به منظور کاهش صدمات و آسیب های مرتبط با کار و یا بیماری های شغلی به طور کلی و مسائل و مشکلات آرگونومیکی به صورت اخص، ممکن است به طور مداخله مستقیم و یا فردی باشد. شکل متداول تر مشارکت از نظر کارشناسان طب کار و یهداشت حرفه ای، از طریق پیوستن به کمیته های ذیربط تحت عناوین مختلفی چون کارمند آرگونومی و یا کارمند سلامت کار خواهد بود.

کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای به این نتیجه رسیدند که، شناسایی و حل مشکلات اسکلتی-عضلانی محیط کار نیازمند سطوحی از آگاهی ها و مهارت های آرگونومیکی است.نیاز به گذراندن آموزش های مختلف یک مرحله مهم در ایجاد یک برنامه موثر آرگونومی اداری است. طبق بررسی های سازمان طب کار و بهداشت حرفه ای آموزش به عنوان یک عنصر ضروری برای همه برنامه های ایمنی و بهداشت تشخیص داده شده است.کار شناسان طب کار و بهداشت حرفه ای در زمینه آرگونومی هدف کلی آن ها از آموزش قادر ساختن مدیران، ناظران و کارکنان به شناسایی جنبه هایی از  وظایف شغلی است که می توانند ریسک ابتلا به MSDs را در کارکنان افزایش دهند.تشخیص بهنگام و اولیه نشانه ها و علائم اختلالات یاد شده وایجاد استراتژی هایی به منظور کنترل و یا پیشگیری از دیگر اهداف آموزش های آرگونومی اداری تلقی می شود.

اهداف آموزش های آرگونومی اداری ازنظر طب کار و بهداشت حرفه ای به چند مورد ذیل تقسیم بندی می شوند:

  • تشخیص ریسک فاکتورهای محیط کار برای اختلالات اسکلتی-عضلانی و درک و شناخت کلی متدهای عمومی برای کنترل آن ها
  • شناسایی علائم و نشانه های اختلالات اسکلتی-عضلانی که ممکن است از مواجهه شدن با چنین ریسک فاکتورهایی حاصل شوند و آشنا بودن با دستورالعمل های مراقبت بهداشتی
  • آگاهی از دستورالعمل هایی برای گزارش ریسک فاکتورها و اختلالات اسکلتی-عضلانی

درادامه با مطالب جدیدتر در اختیار شما عزیزان خواهیم بود.

مطالب مرتبط

بیشتر از وبلاگ زیصا بخوانید