بررسی استرس های کاری ناشی از ایستگاه های کاری از نظر کارشناسان طب کار

تگ: طب کار،بهداشت حرفه ای،معاینات بدو استخدام،سم پاشی،آزمایشگاه معتمد،محیط زیست،آزمایش آب،تائیدیه ارت،تائیدیه دیگ،تائیدیه جرثقیل،سنجش گازهای خروجی دودکش،مشاوره و ایزو

 08 مرداد 1398

بررسی استرس های کاری ناشی از ایستگاه های کاری از نظر کارشناسان طب کار

پیرو مقالات قبل که برای شما مطالبی را در خصوص زمینه هایی که کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای در آن به بررسی پرداختند و راه کار های ارایه شده برای شما عزیزان ارائه دادیم. در ادامه به بحث و بررسی در همین زمینه خواهیم رداخت.

کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای بعد از انجام بررسی هایی که روی موضوع مورد بحث یعنی استرس های ناشی از کار ایستاده و نشسته در میان کارمندان اداره های مختلف داشتند به این نتیجه رسیدند که تماس تکراری یا مداوم با اشیا سخت ونوک تیز مانند گوشه های گرد نشده میز یا دسته ابزار باریک پوشش داده نشده ممکن است فشار را بر روی یک ناحیه از بدن ایجاد کند مانند ساعد یا کناره های انگشتان که می تواند عمل کرد عصب و جریان خون را کاهش دهد.

موضوع دیگری که کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای روی آن متمرکز شده و به بررسی پرداختند مواجهه با ارتعاش موضعی بود. کارشناسان طب کار  و بهداشت حرفه ای به این نتیجه رسیدند که مواجهه با ارتعاش موضعی زمانی رخ می دهد که یک قسمت خاصی از بدن با یک شی مرتعش، مانند ابزار دستی قدرتی قرار بگیرد. مواجه با ارتعاش تمام بدن زمانی رخ می دهد که روی یک محیط یا شی مرتعش ایستاده یا نشسته باشیم.

شرایط محیط کار که می تواند در حضور و بزرگی ریسک فاکتورها برای ایجاد WMSDs اثر داشته باشند از نظر کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای شامل موارد زیر می باشد:

 • دماهای پایین
 • وقفه ها و زمان های استراحت ناکافی برای بازیابی
 • کارهای ناآشنا یا غیر عادی

علاوه بر شرایط بالا، سایر جنبه های سازمان کاری ممکن است نه تنها به استرس فیزیکی کمک کنند بلکه به استرس روانی هم کمک می کنند. بررسی های علمی کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای مانند پایش عملکرد، سیستم های پرداخت پاداش، یا کمبود کنترل به وسیله کارمند برای بررسی  تعیین  کردن این است که پرسنل، کار یا فاکتور های اجتماعی به تبدیل ناهنجاری های حاد اسکلتی – عضلانی  به مسائل مزمن و ناتوان کننده کمک می کنند.

در این بحش کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای راه کارهایی برای کنترل این نوع معضل ها پیشنهاد دادند. کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای انواع کنترل ها را برای بهبود شرایط آرگونومیک و پیشگیری از صدمات اسکلتی-عضلانی را در دسته های زیر رده بندی کردند:

 • کاهش یا حذف شرایط بالقوه خطرناک با استفاده از کنترل های مهندسی
 • تغییرات در نحوه انجام کار یا در سیاست های مدیریت که گاهی تحت عنوان کنترل ها اداری – مدیریتی هم نامیده می شود.
 • کنترل های فردی ( تجهیزات حفاظت فردی)

کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای، روی کرد ارجح برای پیش گیری و کنترل  WMSDsطراحی شغل است که می تواند در قالب عغلیت های مختلفی قرار بگیرد از جمله:

 • چیدمان آرگونومیک ایستگاه های کار
 • انتخاب مناسب وسایل و تجهیزات اداری
 • اعمال روش های کاری متناسب با توانمندی های کارکنان

یک ارتباط خوب ( به معنی این که نیازهای کار هیچ گونه استرس و آسترین بی موردی را به نیروی کار در کل وارد نمی کند) کمک می کند به مطمئن شدن از یک موقعیت کاری ایمن. از سوی دیگر حضور ریسک فاکتور هایی آرگونومیگی نیز مستلزم اجرای شایسته اقدامات کنترلی است.

کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای به منظور کاهش ریسک فاکتورهای آسیب های اسکلتی-عضلانی و همچنین آرگونومیک، اعمال استراتژی های مهندسی زیر ضرورت دارند:

 • تغییر روشی که مواد، قطعات و لوازم اداری و مرتبط با کارهای اداری  و دفتری می توانند جابجا شوند برای سهولت کارهایی که به نوعی شامل حمل بار می باشند. برای مثال استفاده از وسایل مکانیکی کمکی برای کمک نمودن به جابجایی وسایل
 • تغییر پروسه ها یا محصولات به منظور کاهش مواجهه کارمندان با ریسک فاکتورهای صدمات اسکلتی عضلانی

در ادامه با مطاابی در همین خصوص با شما همراه خواهیم بود.

مطالب مرتبط

بیشتر از وبلاگ زیصا بخوانید