مواد شیمیایی و تاثیرات زیان بار از دیدگاه کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای

تگ: طب کار،بهداشت حرفه ای،معاینات بدو استخدام،سم پاشی،آزمایشگاه معتمد،محیط زیست،آزمایش آب،تائیدیه ارت،تائیدیه دیگ،تائیدیه جرثقیل،سنجش گازهای خروجی دودکش،مشاوره و ایزو

 17 شهریور 1398

مواد شیمیایی و تاثیرات زیان بار از دیدگاه کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای

در مطلب قبل بنابر آن چه که راجع به پژوهش های کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای در زمینه مواد شیمیایی و این که چه تاثیراتی را در زندگی انسان ها دارد برای شما مطالبی را گردآوری کرده و برای شما عزیزان ارایه دادیم. هم چنین این که در این مطلب بنا بر این قرار شد که دو مورد از تعهدات، مسئولیت ها و وظایف کلی در قبال کاربرد ایمن مواد شیمیایی را برای شما شرح دهیم، از جمله این موارد:

  1. رعایت حقوق دیگران: رعایت حقوق دیگران  از دید کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای یک اصل کلی بوده و در واقع می توان گفت که در فرهنگ ما همان رعایت حق همسایه است که می تواند نشان دهنده مسئولیت مراجع ذیصلاح، مدیران و تولیدکنندگان مواد شیمیایی از یک سو و نیز وظیفه کارگران و کاربران و مصرف کنندگان مواد از سوی دیگر باشد.

بنابراین کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای به این نتیجه رسیدند که مراجع ذیصلاح، باید خط مشی مناسبی در خصوص کاربرد ایمن مواد شیمیایی در محیط کار با توجه به شرایط کشوری و قابلیت اجرایی بودن آن و مشاوره با سازمان های مختلف و کارگرانی که با مواد شیمیایی سر و کار دارند تدوین نماید. طبیعتا خط مشی ها و اقدامات ملی بایستی در راستای خط مشی ها، قوانین و استاندارد های بین المللی باشد.

به همین دلیل کارشناسان طب کار  و بهداشت حرفه ای اعلام کردند که مدیران و کارفرمایان باید ایمنی شیمیایی و مدیریت صحیح در کار با مواد شیمیایی را به عنوان بخشی از سیاست و نظام کلی خود در زمنیه ایمنی و بهداشت شغلی محسوب نموده و اقدامات لازم را در زمینه تبادل اطلاعات خطر به گونه ای که براحتی برای کارگران قابل درک باشد بعمل آورند. کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای به این  موضوع پی بردند که مدیران باید اطمینان حاصل نمایند که کلیه مواد شیمیایی مورد استفاده در واحد آن ها دارای برچسب و علائم مخصوص قابل قبول و هماهنگ با سیستم های بین المللی بوده و برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی نیز در دسترس باشد.

  1. حق دانستن: از دید کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای، حق دانستن نیز همانند مورد بالا یک اصل کلی بوده که شامل کارگر، مصرف کننده و عموم جامعه می باشد. در این راستا مدیران باید بهداشت حرفه ای  آورند. داشت حرفه ای ن ها دارد برای شما مطالبی را گردآوری کرده و برای شما عزیزان ارایه دادیم.  همن دوره های آموزشی لازم را بر حسب ضرورت و با توجه به نوع کار برای کارگران و کارکنان ترتیب دهند. کارگران و کارکنان نیز باید برای حفظ سلامت خود و دیگر همکاران آموزش های لازم را کسب نموده و مطابق با آموزش ها رهنمودهای فراهم شده از سوی مدیران تا حد امکان مراقبت های لازم را به عمل آورند. کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای به این نتیجه رسیدند که آن ها باید از کلیه وسایل و امکانات تدارک دیده شده در محیط کار استفاده صحیح به عمل آورده و هرگونه مورد مخاطره آمیز را که در هنگام کار ممکن است با آن روبرو شوند بلافاصله به سرپرست یا سوپروایزر خود گزارش نمایند.
  2. کاهش ریسک: مفهوم ریسک از دید کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای، در ارتباط با سلامت یک وظیفه کلی بوده و در بسیاری از مقررات در نظر گرفته می شود. این مفهوم در واقع همان مفهوم کاهش دادن ریسک ها تا حد امکان و قابل قبول می باشد.
  3. مفهوم کاهش ریسک از نظر کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای با در نظر گرفتن موارد زیر همراه است:
  • شدت خطر با ریسک
  • دانش موجود در زمینه خطر یا ریسک
  • راه های حذف یا کاهش خطرات و ریسک آن ها
  • در دسترس بودن و  مناسب بودن روش های کنترلی
  • هزینه حذف و کنترل خطرات و ریسک ها

به عنوان مثال ایده آل این است که برای کاهش آلاینده های هوای محیط کار استاندارد ها حدود مجاز تماس در سطوح بسیار پایین و حتی صفر وضع گردد و یا به توصیه WHO تدوین استاندارد ها باید بر مبنای تحقیقات علمی و دانش موجود از اثرات سلامتی مواد استوار باشد.

در ادامه با مطالب مرتبط همراه شما خواهیم بود.

مطالب مرتبط

بیشتر از وبلاگ زیصا بخوانید