رده بندی های مواد شیمیایی

تگ: طب کار،بهداشت حرفه ای،معاینات بدو استخدام،سم پاشی،آزمایشگاه معتمد،محیط زیست،آزمایش آب،تائیدیه ارت،تائیدیه دیگ،تائیدیه جرثقیل،سنجش گازهای خروجی دودکش،مشاوره و ایزو

 05 مهر 1398

رده بندی های مواد شیمیایی

در مقاله قبل در مورد ارزیابی ریسک خطرات شناسایی شده در میان مواد شیمیایی توسط کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای برای شما مطالبی را گردآوری کرده و در اختیار شما قرار دادیم. در ادامه در خصوص ادامه همین مبحث همراه شما خواهیم بود.

از نظر کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای، ارزیابی ها ممکن است از نوع ساده و یا با جزئیات کامل انجام گیرد. نوع ارزیابی توسط کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای، بسته به درجه عدم اطمینان درباره ریسک  و این که آیا فرآیند های پیچیده تر شیمیایی نیز در این ارزیابی وجود دارد یا خطر تعیین می گردد.

کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای به این نتیجه رسیدند که، این ارزیابی ممکن است بر پایه وظیفه یا فرآیند بوده و تنها محدود به ارزیابی یک ماده شیمیایی منفرد نمی باشد. بر اساس نتیجه چنین ارزیابی است که می توان روش های مناسب کنترلی را نیز تعیین نمود. البته کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای اعلام کردند که در مواردی ارزیابی های ژنریک نیز امکان پذیر بوده و توصیه شده اند .

کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای اعلام کردند که ، تمامی ارزیابی ها باید توسط افراد آموزش دیده با دانش کافی در زمینه ارزیابی ریسک مواد خطرناک و با مشاوره گرفتن از کارکنان و افراد مرتبط صورت گیرد. در پایان نیز یک چارچوب کلی برای انجام ارزیابی ریسک مواد خطرناک آورده می شود.

رتبه بندی ریسک زیر نظر کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای: به منظور اطمینان از ثبات در رتبه بندی، ریسک ها باید بر اساس روش های استاندارد رتبه بندی شوند.

ارزیابی های ساده و آشکار از دید کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای: ارزیابی های ساده و آشکار در مواردی است که بازرسی ها نشان دهند که تمامی ریسک های ممکن مطابق با MSDS ماده کنترل شده و بنابراین ارزیابی تمام شده تلقی شده و نیازی به ارزیابی های بیشتر نمی باشد. در چنین حالتی انجام چنین ارزیابی ساده ای باید در فهرست مواد شیمیایی ذکر شده  و به مدت پنج سال نگهداری شوند.

ارزیابی کامل از دید کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای: در ارزیابی های کامل ممکن است نیاز به تعیین سطح تماس از طریق پایش تماس و ارزیابی سیستم تهویه از طریق تست سیستم مثلا اندازه گیری سرعت دهانه هودهای شیمیایی باشد.

کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای به این موضوع پی بردند که، در انجام یک ارزیابی لازم است که سایر افرادی که در آن محوطه کار کرده و ممکن است تحت تاثیر قرار گیرند مانند کارگران نظافتچی و            یا سرویس نگهداری مورد توجه قرار گرفته و در ارزیابی به تبعات محیطی ناشی از ماده یا فرایند نیز توجه گردد.

مهارت و دانش در ارزیابی ریسک: فردی که ارزیابی را انجام می دهد باید فردی متخصص و ماهر بوده، به طوری که دانش و مهارت کافی برای ارزیابی ریسک ناشی از کار با مواد خطرناک را داشته باشد. معمولا در انجام ارزیابی های کامل دانش و مهارت متخصصین بهداشت حرفه ای و طب کار در زمینه پایش هوا و سیستم های کنترلی تهویه مورد نیاز می باشد. واحد مدیریت ریسک واحدی است که می تواند در این زمینه هماهنگی های لازم را انجام دهد.

در ادامه با موضوع مواد شیمیایی همراه شما خواهیم بود.

 

مطالب مرتبط

بیشتر از وبلاگ زیصا بخوانید