کنترل های مدیریتی اجرایی مواد شیمیایی

تگ: طب کار،بهداشت حرفه ای،معاینات بدو استخدام،سم پاشی،آزمایشگاه معتمد،محیط زیست،آزمایش آب،تائیدیه ارت،تائیدیه دیگ،تائیدیه جرثقیل،سنجش گازهای خروجی دودکش،مشاوره و ایزو

 16 مهر 1398

کنترل های مدیریتی اجرایی مواد شیمیایی

در مقاله قبل راجع به کنترل های مهندسی مواد شیمیایی در زمنیه های مختلف مقاله ای ارائه دادیم که بنابر آن مطالب قرار شد در این مطلب به ادامه و توضیح مطلب قبل در مورد کنترل های مدیریتی و اجرایی که شامل مواردی بود بپردازیم

اولین گام در مورد کنترل های مدیریتی و اجرایی زیر نظر کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای تدارکات/خرید است: کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای به این نتیجه رسیدند که قبل از خرید یک ماده جدید باید سعی شود که آگاهی لازم از پتانسیل خطرات آن ماده به دست آید. به عنوان مثال می توان قبل از خرید بسته msds ماده را تهیه نموده، با یک مرور کلی اطلاعاتی در مورد ماده به دست آورده و چنانچه اقدامات کنترلی توصیه شده در محیط مورد نظر قابل دسترسی نمی باشد می توان از خرید آن صرف نظر نمود.

چنان چه کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای تشخیص دهند که ماده مورد نظر موجب خطرات و اثرات سمی فوری روی افراد در معرض خواهد بود ترجیحا باید جایگزین های کم خطرتر ماده نیز جستجو شود.

 کارشناسان طب کار  و بهداشت حرفه ای به این موضوع پی بردند که خرید برخی مواد به خصوص مواد سرطان زا مستلزم دقت زیادی می باشد. باید دقت نمود که برخی از مواد شیمیایی ممکن است در لیست مواد ممنوع شده یا مواد با اخذ مجوز وارد شده و بنابراین خرید این گونه مواد ابع مقررات و کسب مجوز های لازم می باشد.

خریدار باید در حین ماده شیمیایی در خواست خود را برای دریافت برگه MSDS ماده نیز به فروشنده اعلام نماید. کار شناسان طب کار وبهداشت حرفه ای به این نتیجه رسیدند که فروشندگان مواد شیمیایی نیز موظفند که MSDS مواد عرضه شده خود را تهیه  و در اختیار خریداران قرار دهند.

عملیات کاری ایمن زیر نظر کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای: فراهم نمودن امکان عملیات کاری ایمن جزیی از کنترل های مدیریتی و اجرایی محسوب شده و مستلزم کار به روش ایمن می باشد. مثال هایی از فراهم نمودن عملیات کاری ایمنزیر نظر کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای:

  • ایجاد نظارت کافی در کار
  • فراهم نمودن آموزش های لازم برای انجام کار
  • تامین امکانات نگهداری، انبار و دفع صحیح مواد خطرناک
  • ممنوع بودن خوردن، آشامیدن و سیگار کشیدن در آزمایشگاه و یا محوطه انبار مواد خطرناک
  • نگه داشتن ظروف حاوی مواد شیمیایی به صورت در بسته در هنگام نگه داری و جابجایی آن ها
  • عدم دسترسی افراد متفرقه به درون آزمایشگاه یا انبار یا محوطه کار با مواد شیمیایی

دستورالعمل های استاندارد کار: کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای بعد از بررسی هایی که روی موضوع مروبطه داشتند به این موضوع پی بردند که برای کار با وسایل و فرآیندهایی که شامل استفاده از مواد خطرناک می باشند دستورالعمل های استاندارد کار باید نوشته شده و در دسترس افراد قرار گیرند. در تدوین دستورالعمل ها می توان از کتابچه راهنمای کارخانجات سازنده نیز بهره گرفت.

وسایل حفاظت فردی مورد دیگری است در زمینه مواد شیمیایی که در مطلب آینده می خواهیم در مورد آن به بحث و بررسی بپردازیم و توضیحات لازم را با توجه به بررسی های کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای برای شما عزیزان باز گو کنیم.

مطالب مرتبط

بیشتر از وبلاگ زیصا بخوانید