پایش هوا در راستای حفاظت فردی

تگ: طب کار،بهداشت حرفه ای،معاینات بدو استخدام،سم پاشی،آزمایشگاه معتمد،محیط زیست،آزمایش آب،تائیدیه ارت،تائیدیه دیگ،تائیدیه جرثقیل،سنجش گازهای خروجی دودکش،مشاوره و ایزو

 02 آبان 1398

پایش هوا در راستای حفاظت فردی

در مقاله قبل در مورد حفاظت فردی و وسایل تصفیه کننده خود تامین رای شما صحبت کرده و ارائه دادیم و گفته شد در این مطلب راجع به پایش هوا و پایش سلامتی کارکنان در زمینه مواد شیمیایی زیر نظر کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای صحبت خواهیم کرد.

پایش هوا: در مورد ارزیابی ریسک کمی پایش و اندازه گیری میزان آلاینده های هوا و نیز بررسی کارایی سیستم های تهویه ضروری به نظر می رسد. پایش هوااز نظر کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای  شامل نمونه برداری از هوای محیط کار و تعیین مقدار آلاینده ها در هوا و برآورد سطوح تماس افراد با مواد شیمیایی هوابرد از طریق استنشاقی می باشد. در مرحله ارزیابی کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای به این نتیجه رسیدند که نتایج به دست آمده از تراکم آلاینده ها با حدود آستانه مجاز تماس با آٖاینده ها و استانداردهای ملی تدوین یافته توسط وزارت بهداشت مقایسه می گردد.

کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای اعلام کردند که پایش هوای محیط کار باید توسط فرد یا افراد با دانش  و مهارت کافی انجام شود. نتایج و گزارشات پایش و اندازه گیری آلاینده های هوا باید به طور صحیح ثبت و نگهداری شود. کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای به این موضوع اشاره کردند کخ در مواردی که محیط کار مجهز به دستگاه های پایش دائمی باشند، نتایج مربوط به آلارم ها و پیک های غلظت باید ثبت و نگهداری شود. در چنین مواردی نتایج پایش باید در دسترس کارکنان نیز قرار گیرد.

در ارزیابی پتانسیل تماس، افراد در معرض با آلاینده های شیمیایی می توان از سرعت جریان هوا و دفعات تعویض هوای محیط کار نیز کمک گرفت و کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای گفتند چنانچه تعداد دفعات تعویض هوا و تهویه، کافی به نظر نمی رسد باید برای تعیین کمی سطح آلودگی اقدام به نمونه برداری هوا و اندازه گیری های دقیق تر نمود.

پایش سلامتی کارکنان از نظر طب کار و بهداشت حرفه ای: به منظور بررسی و مراقبت از وضعیت سلامت کارکنان باید معاینات دوره ای به عمل آمده و در مواردی کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای اعلام کردند که لازم است پایش های بیولوژیک از افراد در معرض تماس با مواد خطرناک به عمل آید. کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای به این نتیجه رسیدند که این پایش ها در مواردی که تماس با یک یا چند ماده زیان آور با پتانسیل ایجاد اثرات سلامتی در محیط کار وجود داشته و ممکن است باعث بروز عوارض، مسومیت ها و بیماری های ناشی از کار شوند، صورت می گیرد.

کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای بعد از بررسی هایی که روی این موضوع داشتند به این نتیجه رسیدند که بهتر است این گونه پایش ها توسط یک متخصص طب کار مطلع از فعالیت های کاری کارگران انجام شده و مدیریت شود. هم چنین کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای اعلام کردند که نتایج این گونه پایش ها و معاینات باید در پرونده پزشکی کارگران ثبت و نگهداری شود.

کارگران باید از نتایج معاینات             و  وضعیت سلامتی خود آگاهی مناسب داشته باشند. یک گزارش کلی از بررسی های کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای رسیده که جهت برنامه ریزی های آلاینده باید مسئولین مربوطه ارائه گردد. هم چنین رعایت نکات و جنبه های اخلاقی در جمع آوری، ثبت و نگهداری گزارشات پزشکی کارکنان ضروری است.

در ادامه راجع به گزارش حوادث و شبه حوادث، امکانات کمک های اولیه و ... برای شما عزیزان صحبت خواهیم کرد و مطالبی را ارائه می دهیم.

مطالب مرتبط

بیشتر از وبلاگ زیصا بخوانید