اقدامات مروبطه در حیطه حفاظت فردی کارکنان

تگ: طب کار،بهداشت حرفه ای،معاینات بدو استخدام،سم پاشی،آزمایشگاه معتمد،محیط زیست،آزمایش آب،تائیدیه ارت،تائیدیه دیگ،تائیدیه جرثقیل،سنجش گازهای خروجی دودکش،مشاوره و ایزو

 05 آبان 1398

اقدامات مروبطه در حیطه حفاظت فردی کارکنان

در مقاله گذشته دیدیم که پایش هوا چه تاثیراتی در زندگی روزمره انسان ها می گذارد. در این مقاله می خواهیم ببینیم که پایش سلامتی کارکنان و گزارش حوادث و شبه حوادث زیر نظر کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای چگونه تاثیر خواهند گذاشت.

گزارشات حوادث و شبه حوادث از دید طب کار وبهداشت حرفه ای: تمام حوادث وشبه حوادثی که در کار با مواد شیمیایی رخ می دهد باید به کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای گزارش شوند. مسئولین مربوطه موظفند که علت حوادث را شناسایی کرده و با به کار گیری اقدامات اصلاحی اطمینان حاصل نمایند که چنین حوادثی مجدد تکرار نخواهند شد.

امکانات کمک های اولیه از دید طب کار و بهداشت حرفه ای: کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای به این نتیجه رسیدند که دسترسی به امکانات کمک های اولیه باید در محیط های کار فراهم بوده و متناسب با محیط کار باید افراد آموزش دیده در زمینه کمک های اولیه نیز حضور داشته باشند. جزئیات کمک های اولیه و اقدامات اظطراری در درمان افراد حادثه دیده در کار با مواد شیمیایی در برگه های  MSDS وجود دارد.

دوش های ایمنی و فواره های چشمی: کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای به این نتیجه رسیدند که دوش های ایمنی و فواره های چشمی برای آزمایشگاه و محیط های کار با مواد شیمیایی و یا چنان چه در برگه های MSDSمواد ذکر شده باشد باید فراهم گردد.

آزمایشگاه هایی که فاقد این امکانات هستند از نظر طب کار و بهداشت حرفه ای  باید بر حسب نوع و مواد شیمیایی و تعداد افراد در معرض فراهم نمودن این امکانات را در اولویت قرار دهند.

اقدامات در شرایط اظطراری: هرچند به کار گیری اقدامات کنترلی احتمال وقوع موارد اظطراری را کاهش می دهد با این وجود احتمال وقوع نشتی، ریخت و پاش و انتشار کنترل نشده مواد شیمیایی وجود دارد. کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای اعلام کردند که در این موارد دستورالعمل های لازم برای محیط کار باید تهیه شود مانند دستورالعمل نحوه جمع آوری و پاک سازی ریخت و پاش مواد خطرناک، دفع صحیح مواد زائد شیمیایی، قطع وسایل و دستگاه ها در شرایط اظطراری، انتشار کنترل نشده مواد مانند نشتی ها، آتش سوزی، انفجار، چگونگی تخلیه محل در موارد اظطراری، کمک های اولیه و غیره می باشد.

کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای به این موضوع پی بردند که این  گونه دستورالعمل ها باید در محیط های کار، آزمایشگاه ها و انبار مواد، نصب شده  و قابل رویت باشند.

هم چنین کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای اعلام کردند که شماره تلفن های تماس اورژانس، نگهبانی و سایر تلفن های ضروری باید دسترس بوده تا          در موارد اظطراری مورد استفاده قرار گیرند. همان طور که در بخش مربوط به کدهای مواد شیمیایی ذکر گردید، کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای به این نتیجه رسیدند که علاوه بر کدهای بین المللی که به منظور شناسایی مواد شیمیایی به وجود آمده اند، کدهایی نیز تحت عنوان کدهای اقدامات اظطراری ارتقا یافته اند که اطلاعات لازم را برای موارد اظطراری فراهم می آورند.

در این جا کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای به دو مورد از این کدها اشاره می کنند به نام:

  1. کد HAZCEM
  2. لوزی NFPA

که در مطلب بعدی بیشتر در مورد آن ها بحث و گفتگو خواهیم کرد.

مطالب مرتبط

بیشتر از وبلاگ زیصا بخوانید