اقدامات مروبطه در حیطه حفاظت فردی کارکنان(2)

تگ: طب کار،بهداشت حرفه ای،معاینات بدو استخدام،سم پاشی،آزمایشگاه معتمد،محیط زیست،آزمایش آب،تائیدیه ارت،تائیدیه دیگ،تائیدیه جرثقیل،سنجش گازهای خروجی دودکش،مشاوره و ایزو

 08 آبان 1398

اقدامات مروبطه در حیطه حفاظت فردی کارکنان(2)

در مقاله قبل تا این جا گفته شد که در اقدامات شرایط اظطراری زیر نظر کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای دو کد بین المللی وجود دارد که از نظر کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای کمک زیادی به انسان ها می کند.

کد HAZCHEM: این کد توسط سرویس آتش نشانی لندن به منظور فراهم نمودن اطلاعات لازم برای برخورد موقعیت های اظطرای در کار با مواد شیمیایی به وجود آمده است.این کد از نظر کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای شامل یک سیستم کد گذاری الفبایی-عددی بین 2 تا 3 تایی بوده که راهنمایی برای اقدامات اظطراری می باشد. علامت اول هموراه یک عدد از 1تا4 بوده و بیانگر وسیله مناسب برای اطفای حریق و یا در صورت لزوم پاک سازی ریخت و اش احتمالی ماده شیمیایی می باشد.

علامت دوم هموراه یکی از حروف P-Z بوده که از نظر کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای بیانگر احتمال وجود یک واکنش شدید یا انفجار، نوع لباس حفاظتی مورد نیاز و چگونگی جمع آوری یا رقیق سازی ریخت و پاش های احتمالی ماده شیمیایی می باشد.

کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای بعد از بررسی های بسیار به این نتیجه رسیدند که علامت سوم چنان چه وجود داشته باشد، همواره حرف E خواهد بود که بیانگر این است که تخلیه افراد از محوطه آتش باید مد نظر قرار بگیرد.

لوزی NFPA: این لوزی که توسط انجمن ملی حفاظت از حریق آمریکا به وجود آمده است یک سیستم کد گذاری رنگی عددی برای نشان دادن اثرات بهداشتی، قابلیت اشتعال و واکنش پذیری مواد شیمیایی می باشد.

کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای اعلام کردند که هریک از این لوزی های رنگی ممکن است شماره ای از 0تا4 را شامل شوند  که معمولا عدد صفر نشان دهنده اثر یا خطر ناچیز و عدد 4 نشان دهنده اثر یا خطرات شدید ماده شیمیایی می باشد. هم چنین کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای گفتند که یک علامت مخصوص(سفید) نیز ممکن است برای نشان دادن مواردی نظیر واکنش پذیری با آب، اکسید کننده، واکنش پذیر  وخاصیت سمی به کار رود.

دفع مواد زائد خطر زیر نظر کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای: به منظور حفاظت از محیط زیست تمام واحد ها باید به روش های کاهش مواد زائد خطرناک آگاهی داشته  و تا حد ممکن این روش ها را به کار برند. کارشناسان طب کار وبهداشت حرفه ای به این موضوع پی بردند که مواد زائد شیمیایی نباید به آب های سطحی تخلیه شده و از تخلیه این گونه مواد به داخل سینک ها و آبروها نیز باید اجتناب نمود.

مخازن حاوی مواد شیمیایی باید سالم بوده تا از هر گونه نشت مواد شیمیایی جلوگیری به عمل آید. کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای به این نتیجه رسیدند که در صورت امکان می توان از حصار بندی به منظور جمع آوری نشتی یا ریخت و پاش های احتمالی در موارد اظطراری کمک گرفت. ارتفاع حصارها از نظر کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای، باید متناسب با حجم مخازن مواد شیمیایی باشد. مواد مناسب مانند خاک دیاتومه باید برای جمع آوری نشتی ها و یا ریخت و پاش های احتمالی مواد شیمیای در دسترس باشد. کلیه مواد زائد ناشی از کاربا مواد خطرناک باید به طور صحیح جمع آوری و دفع شوند.

در ادامه همراه شما خواهیم بود.

مطالب مرتبط

بیشتر از وبلاگ زیصا بخوانید