تأثیر امکانات رفاهی بر آسایش خدمه کشتی ازدیدگاه طب کار(1)

تگ: طب کار،بهداشت حرفه ای،معاینات بدو استخدام،سم پاشی،آزمایشگاه معتمد،محیط زیست،آزمایش آب،تائیدیه ارت،تائیدیه دیگ،تائیدیه جرثقیل،سنجش گازهای خروجی دودکش،مشاوره و ایزو

 23 فروردین 1398

تأثیر امکانات رفاهی بر آسایش خدمه کشتی ازدیدگاه  طب کار(1)

همان طور که در مقالات قبل در مورد پژوهش ها و تحقیقات کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای بر روی شغل های مختلف صحبت کردیم و مطالبی را در اختیار شما عزیزان قرار دادیم در ادامه مطلب می خواهیم به بررسی جلوگیری از استرس ناشی از کار برای کارکنانی که در کشتی های دریایی مشغول به کار و فعالیت هستند از نظر طب کار و بهداشت حرفه ای بپردازیم.

طبق بررسی های کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای، مؤسسات رفاهی کشتی ها اعضای خدمه کشتی را قادر می سازد تا در حین انجام کار های خود علاوه برکار، در محل های مختلف تفریحی از ساحل ها استفاده کنند.

در این مطلب کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای به بررسی نیازهای اعضای کشتی و چگونگی استفاده کارکنان از امکانات رفاهی دریایی می پردازد. مؤسسات رفاهی کشتی ها خدماتی که را برای خدمه فراهم می کنند رایگان است و کارکنان کشتی بابت آن هیچ هزینه ای را نمی پردازند.

یکی از اعضای آموزش دیده  کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای با 316 دریانورد در طی22 سفر با کشتی مصاحبه کرد. 279 نفر از دریانوردها اظهار داشتند که به منظور استفاده از امکانات خدماتی رفاهی فرصت لازم را ندارند. افسران کمترین فرصت را برای استفاده اعلام کردند. طبق  مطالعات طب کار و بهداشت حرفه ای دلایل اصلی خدمه های کشتی برای ترک ساحل و استفاده کمتر از خدمات رفاهی تماس کارکنان با خانواده و دوستان، بار کاری بالا و کوتاه مدت بودن در بندرها است. علاوه بر این کارشنان طب کار و بهداشت حرفه ای اظهار داشتند که یکی دیگر از دلایل استفاده محدود از خدمات رفاهی اطلاعات ضعیف در مورد امکانات خدماتی رفاهی بود که برای کارکنان کشتی در نظر گرفته بودند.

بررسی های کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای نشان داد که دوره های کافی برای دریانوردان برای ترک کشتی خود در بندر و استفاده از امکانات رفاهی بسته به تعداد پایانه هایی دارد که کشتی ها در آن جا به اقامت می پردازند. هم چنین این که کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای اعلام کردند که باید اقدامات لازم برای تسهیل بازدید از امکانات رفاهی دریایی به عنوان یک پناهگاه مهم و تفریح دریانوردان انجام شود.

طبق تحقیقات کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای، قراردادهای بالا، تغییرشغل، تأثیر دائمی پارامترهای فیزیکی بیش از 24 ساعت در طول روز تنها چند نمونه از استرس روحی  وروانی بالا است که دریانوردان در معرض آن قرار دارند.

هم چنین این که کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای به این نکته پی بردند که این عوامل استرس زا در کشتی های فیدر که تأمین کننده ها و توزیع کننده ها در دریای شمال و دریای بالتیک برای کشتی های بزرگ کانتینری و دریایی هستند، بیشتر است. در بعضی از پورت ها، چندین پایانه برای عملیات بارگیری و تخلیه خدمت می کنند که این موضوع به خودی خود اغلب منجر به بارکاری بسیار زیاد برای خدمه های کشتی می شود. طبق تحقیقات کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای، حجم کاری و بالای بسیار زیاد دریانوردان باعث خستگی فیزیکی و روانی می شود به ویژه برای خدمه کشتی های فیدر که کار آن ها به مراتب سخت تر است. بناربراین باید خدمات رفاهی این خدمه ها طوری برنامه ریزی شود که بارکاری آن ها و استرس ناشی از کارشان کمتر شود که در مطلب بعدی بیشتر برای شما بینندگان عزیز در این مورد صحبت خواهیم کرد.

مطالب مرتبط

بیشتر از وبلاگ زیصا بخوانید