بررسی بیماری های اسکلتی-عضلانی از نظر طب کار(6)

تگ: طب کار،بهداشت حرفه ای،معاینات بدو استخدام،سم پاشی،آزمایشگاه معتمد،محیط زیست،آزمایش آب،تائیدیه ارت،تائیدیه دیگ،تائیدیه جرثقیل،سنجش گازهای خروجی دودکش،مشاوره و ایزو

 10 خرداد 1398

بررسی بیماری های اسکلتی-عضلانی از نظر طب کار(6)

همان طور که در مطالب قبل گفته شد، بررسی های کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای را در زمینه کاهش

بیماری های اسکلتی-عضلانی در میان کارمندان اداره های مختلف را مشاهده کردیم و طالبی را اختیار شما خوانندگان عزیز قرار دادیم که در ادامه با شما عزیزان خواهیم بود.

آموزش در زمینه شناخت مشکلات اسکلتی-عضلانی از نظر کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای شامل چند مورد است به شرح ذیل:

1.نشان دادن راه انجام آنالیزهای شغلی بر شناسایی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی-عضلانی

2.کشف و پیشنهاد راه کارهای  اصلاحی

3.انتخاب روش هایی برای اجرای راه کارهای کنترلی

4.شناسایی دپارتمان ها، نواحی و مشاغلی که دارای ریسک فاکتورهایی MSDs هستند از طریق بررسی مروری گزارشات سازمان، مستندات و همچنین مشاهدات مستقیم محیط های کاری

براساس بررسی های کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای، غربالگری مشاغل براساس ریسک فاکتورهای یاد شده شامل موارد مختلفی است از جمله مشاهده مستقیم ایستگاه های کار به منظور ریسک فاکتورهای مشهود، مصاحبه با کارکنان برای حصول اطلاعات یاد شده و سایر اطلاعاتی که از طریق بررسی مستقیم و مشاهده در محیط کار به دست نمی آیند، استفاده از چک لیست برای غربالگری ویژگی های          شغلی در برابر لیستی از ریسک فاکتورها.

طبق آمار سازمان بهداشت حرفه ای و طب کار، فعالیت های اداری به دلیل نوع و حالات بدنی در حین کار و تداوم آن از دیدگاه آرگونومی و همچنین پیشگیری و کنترل صدمات اسکلتی-عضلانی حائز اهمیت است. همچنین کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای، به این نکته پی بردند که از طرفی مشکلات یاد شده از زمانی که سیستم های اداری به تجهیزات رایانه ای مجهز شدند به شکل دیگری نیاز به دقت پیدا کرده اند چرا که عواملی را به دیگر عوامل مؤثر در بروز این دسته از صدمات افزودند. در حقیقت در طول بیش از 25 سال، کامیپیوتر ها به عنوان             تجهیزات اصلی در دفاتر کاری تبدیل شده اند. کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای بعد از بررسی هایی که روی موضوع مورد بحث داشتند به این نتیجه رسیدند که، استفاده از کامپیوتر برای بیش از سه ساعت در روز ممکن است منجر به آسیب های آرگونومی و حتی             ناتوان کننده یا محدود کننده شود. کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای به این نکته پی بردند که به دلیل این که صدمات آرگونومی در طول زمان پیشرفت می کنند، باید این را در نظر داشت که افت بازدهی ناشی از واکنش های بدن به یک پوسچر کاری ضعیف ممکن است بر کارایی ناشی از استفاده از کامپیوتر غلبه کند.

کارشناسان طب و بهداشت حرفه ای  برای استفاده بهتر از یافته های آرگونومی در زمینه امور اداری، ایستگاه های کاری ذیربط باید مورد دقت قرار بگیرند.

براساس طبقه بندی کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای، ایستگاه های کار در سیستم های اداری در دو نوع کلی: الف) نشسته و ب) ایستاده رده بندی می شوند. البته حالت دیگری تحت عنوان نشسته-ایستاده نیز وجود دارد که در کارهایی که تغییرات متوالی بین نشستن و ایستادن لازم می شود کاربرد خواهد داشت. وضعیت استقرار بدن در ضمن انجام فعالیت بستگی به چگونگی انجام فعالیت و نوع کار طرح و نقشه ایستگاه کار و دیگر شاخص های آرگونومیک خواهد داشت لذا مطالعه کار، کارکنان امور اداری گام موثری در انتخاب بهترین نوع فعالیت محسوب خواهد شد.

در ادامه با مطالب جدید همراه شما عزیزان خواهیم بود.

مطالب مرتبط

بیشتر از وبلاگ زیصا بخوانید