برنامه فعال چهارگانه حمل دستی از دید طب کار

تگ: طب کار،بهداشت حرفه ای،معاینات بدو استخدام،سم پاشی،آزمایشگاه معتمد،محیط زیست،آزمایش آب،تائیدیه ارت،تائیدیه دیگ،تائیدیه جرثقیل،سنجش گازهای خروجی دودکش،مشاوره و ایزو

 11 بهمن 1398

برنامه فعال چهارگانه حمل دستی از دید طب کار

در مقاله قبل در مورد اقدامات آرگونومی  حمل دستی بار زیر نظر کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای مطالبی را گردآوری کردیم و برای شما به نمایش گذاشتیم. در این مقاله می خواهیم در مورد یک برنامه فعال چهار مرحله ای حمل دستی بار برای شما عزیزان مطلبی را نمایش دهیم.

برای حمل دستی بار کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای یک برنامه فعال چهار مرحله ای در نظر گرفتند که آن ها را ارائه می دهیم. وظایف جابجایی دستی مستلزم حرکت و فعالیت جسمی هستند اما شما چگونه با آنها برخورد می کنید؟

 • چرا مشکلات در محیط کاری روی می دهند؟
 • کدام یک از وظایف کاری باعث آسیب یا افت کمی یا کیفی تولید یا خدمات می شود.
 • شما چگونه با مشکلات شناسایی شده برخورد می کنید.
 • چگونه هزینه های غرامت کارگران را کاهش  می دهید.

یک روش جواب به این سوالات فعال بودن در حل مشکلتان است. فعال بودن به طور ساده به مفهوم جستجوی مشکل با مشاهده و بررسی در محیط کار است نه اینکه منتظر بشویم تا مشکلات خود را نشان بدهند. کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای اعلام کردند که برای یک برنامه فعال چهار مرحله وجود دارد:

 • یافتن مشکلات
 • اولویت بندی مشاغل برای اصلاحات
 • انجام اصلاحات
 • پیگیری

گام اول از نظر کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای یافتن مشکلات است:

الف: بررسی معاینات کارگران، شکایات واصله، گزارش غرامت های کارگران می تواند مشکلات موجود در محیط کار را تا حدی نشان دهد.

ب: فعالیت های کاری را مشاهده کنید. با کارگران، سرپرستان و مدیران درباره محل یا نقاطی که مشکلات وجود دارد صحبت کنید.        به دنبال نشانه ها و یا سرنخ هایی از این قبیل باشید.

 • ریسک فاکتورهای وظایف شغلی
 • اظهار خستگی، ناراحتی یا گزارش مشکلات توسط کارگران
 • کارگرانی که تجهیزات، ابزارها یا پست کارشان را تغییر می دهند.
 • افزایش غیبت، جایگزینی یا شکایات کارگران
 • کاهش کیفیت محصولات و خدمات و روحیه کارگران
 • افزایش میزان خطا
 • جابجایی های غیر ضروری و مضاعف مواد و محصولات
 • تجهیزات با عملکرد نامطلوب

کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای باید حتما نظرات کارگران را نسبت به تغییر فرایند کار، عملیات ها، ابزارها و تجهیزات جویا شوید.

ج: از ابزارها و تکنیک های ارزیابی استفاده کنید: کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای به این نتیجه رسیدند برای شناسایی وظایف پرخطر جابجایی دستی بار می توان از ابزارهای ساده ای مثل چک لیست های ارائه شده در بخش پیوست این راهنما و سایر چک لیست های آرگونومی استفاده کرد. در این چک لیست ها عمدتا بر ریسک فاکتورهایی مثل اعمال نیروی زیاد، پوسچر نامناسب، حرکات تکراری و غیره تاکید شده است.

 هم چنین کارشناسان طب کار و بهداشت حرفه ای به این نتیحه رسیدند که در هنگام تکمیل چک لیست کارگران را درگیر کرده و از راهنمایی آن ها برای وظایف شناسایی شده بهره بگیرند. وقتی میزان یا سطح مواجهه با این ریسک فاکتورها مشخص شد، ممکن است نیاز به اندازه گیری حداکثر نیروی اعمال شده، وزن شئ، زوایای مفاصل مختلف، مدت مواجهه، تکرار، ارتفاع یا سطح کار، ابعاد ایستگاه کار که بر پوسچر و بهره وری فرد تاثیر می گذارند، باشند. در ادامه همراهتان خواهیم بود.

مطالب مرتبط

بیشتر از وبلاگ زیصا بخوانید