زیست صنعت آراد

شرکت زیست صنعت آراد

فعالیت های زیست صنعت آراد

گروه شرکت های زیصا

طب کار

معاینات و آزمایشات شاغلین

طب کار

خدمات بهداشت حرفه ای

آلاینده سنجی - ارزیابی ریسک - تهیه شناسنامه شغلی

خدمات بهداشت حرفه ای

آزمایشگاه معتمد محیط زیست

دارای مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان آزمایشگاه معتمد جهت اجرای خوداظهاری محیط زیستی صنایع مشاوره و اجرای طرح های محیط زیستی شامل سیستم های تهویه تصفیه آب و فاضلاب و کنترل صوت

خدمات HSE

ارائه خدمات معاینات طب کار ( بدواستخدام ،دوره ای ،اختصاصی) ارائه خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای و سنجش عوامل زیان آور محیط کار و محیط زیست ارائه خدمات بهداشت محیط و مبارزه با حشرات و جوندگان ارائه خدمات ایمنی و صدور گواهینامه های مربوطه

مجوز های زیست صنعت آراد